Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Dokument

Zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO

Dokument

Investor FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 6 września 2016

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Investor Gold Plus FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2016

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor Gold Plus FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Absolute FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016