Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2016