Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor CEE FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2017