Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2008

Dokument

Investor FIZ - Zakończenie emisji CI serii I

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego CI serii I, J, K, L

Dokument

Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2007

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego CI serii I, J, K, L

Dokument

Investor FIZ - Zapisy członków organów zarzadzajacych Investors TFI na CI serii I

Dokument

Investor FIZ - Zmiana daty przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2007

Dokument

Investor FIZ - Cena emisyjna CI serii I

Dokument

Investor FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii I

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2008

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2008

Dokument

Investor FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 29 lutego 2008

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2008

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007