Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Gold FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Gold FIZ - Data pierwszego notowania CI serii I w obrocie

Dokument

Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Aneks nr 18 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H, I

Dokument

Investor Gold FIZ - Dopuszczenie CI serii I do obrotu

Dokument

Investor Gold FIZ - Rejestracja CI serii I w KDPW

Dokument

Investor Gold FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zakończenie emisji CI serii I

Dokument

Investor Gold FIZ - Aneks nr 17 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H, I

Dokument

Investor Gold FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H, I

Dokument

Investor Gold FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Dokument

Investor Gold FIZ - Cena emisyjna CI serii I

Dokument

Investor Gold FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii I

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 2 marca 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2009