Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Zmiana daty przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2007

Dokument

Investor FIZ - Cena emisyjna CI serii I

Dokument

Investor FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii I

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2008

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2008

Dokument

Investor FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 29 lutego 2008

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2008

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2008

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2008

Dokument

Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2008

Dokument

Investor FIZ - Uzupełnienie komentarza Investors TFI do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Komentarz Investors TFI do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych