Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2015

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znaczącej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2015

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2015

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2015

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znaczącej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2015

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2014

Dokument

Investor Property Equity FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2014