Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2016