Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2014

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2014