Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Korekta raportu o wykupieniu CI na 30 czerwca 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2013