Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana daty przekazania raportu okresowego

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Nabycie aktywów znaczącej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2013

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Nabycie aktywów znaczącej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znaczącej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej