Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2012

Dokument

Investor Property FIZ – Zamiar wykupywania CI w grudniu 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Wypowiedzenie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Wybór Audytora

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana Statutu