Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Przerwa techniczna w dostępie serwisu sms w Investor Online

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2017

Dokument

Investor FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2018

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2017

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2018

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2017

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2017

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2017

Dokument

2 stycznia 2018 r. dniem bez wyceny

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Wystąpienie przesłanki rozwiązania Funduszu

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI grudniu 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2017