Aktualizacja Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska i Skrótu Prospektu Informacyjnego DWS Polska FIO Konwergencji

Uprzejmie informujemy, że dnia 29 grudnia 2006 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A. oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego DWS Polska FIO Konwergencji.

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych dotyczy:

* dodania nazwy i krótkiej charakterystyki DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (rozdział II.14 prospektów funduszy)
* dodania DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus do listy funduszy zarządzanych przez Tomasza Tarczyńskiego (rozdział II.12.4 prospektów funduszy)
* aktualizacji Tabeli opłat manipulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A. (rozdział VI.3 prospektów funduszy)

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego DWS Polska FIO Konwergencji dotyczy dodatkowo:

* aktualizacji benchmarku Funduszu (nowy benchmark: 100% Commerzbank PGBI) (rozdział II.19.5.1). Informacja o poprzednio obowiązującym benchmarku została umieszczona w rozdziale III.19.5.2.