Aktualizacja Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Uprzejmie informujmy, że 22 grudnia 2008 roku nastąpiła aktualizacja wszystkich Prospektów Informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja wynika głównie z rozpoczęcia procesu likwidacyjnego DWS Polska FIO Top 50 Europa i DWS Polska SFIO Euroobligacji.

Zmiany aktualizacyjne dotyczą:

Usunięcia DWS Polska FIO Top 50 Europa i DWS Polska SFIO Euroobligacji z listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, Rozdz. II.9.

Usunięcia likwidowanych funduszy oraz wysokości wpłaty w walucie EUR z tabeli opłat manipulacyjnych, Rozdz. VI.3. (oprócz DWS Parasol SFIO).

Dodania niezbędnego zapisu w tabeli opłat manipulacyjnych dotyczącego DWS Polska FIO Płynna Lokata, Rozdz. VI.3. (oprócz DWS Parasol SFIO).

Usunięcia Dystrybutorów Elite Finance & Consulting Sp. z o.o. i Wielkopolski Dom Finansowy Sp. z o.o., Rozdz. V.2. (oprócz DWS Parasol SFIO, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus, DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych).

Poszerzenia oferty u 27 Dystrybutorów o obsługę 9 nowych subfunduszy DWS Parasol SFIO, Rozdz. V.2. (tylko DWS Parasol SFIO).

Dodania Dystrybutora Biuro Maklerskie BGŻ S.A., Rozdz. V.2. (DWS Parasol SFIO, DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych) oraz dodania Dystrybutora Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (tylko DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych).