Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2017 roku została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy zmian w treści rozdziału "Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania skarg i reklamacji" (Rozdz. VI.4.2. Investor Parasol FIO), (Rozdz. VI.4.3. Investor Parasol FIO),  oraz dodania Zarządzającego Investor Bezpiecznego Wzrostu (Rozdz. II.7.3. Investor Parasol SFIO).

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl