Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2017 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Zmiany w Prospektach dotyczą:  

1. Aktualizacji danych finansowych Towarzystwa (kapitał własny) na 31.12.2016 r., Rozdz. II.4.

2. Aktualizacji listy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, Rozdz. II.9.

3. Aktualizacji oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Rozdziały: IIIA.15.3., IIIB.15.3., IIIC.15.3., IIID.15.3., IIIE.15.3., IIIF.15.3., IIIG.15.3., IIIH.15.3. (Investor Parasol FIO) oraz Rozdziały: IIIA.15.3., IIIB.15.3., IIID.15.3., IIIE.15.3., IIIF.15.3., IIIG.15.3., IIIH.15.3., III I.15.3., IIIJ.15.3., IIIL.15.3., IIIM.15.3., IIIN.15.3., IIIO.15.3., IIIP.15.3., IIIR.15.3. (Investor Parasol SFIO).

4. Aktualizacji wartości wskaźnika WKC i kosztów niewłączonych do wskaźnika dla każdego subfunduszu na 31.12.2016 r., Rozdziały: IIIA.16.2., IIIB.16.2., IIIC.16.2., IIID.16.2., IIIE.16.2., IIIF.16.2., IIIG.16.2., IIIH.16.2. (Investor Parasol FIO) oraz Rozdziały: IIIA.16.2., IIIB.16.2., IIID.16.2., IIIE.16.2., IIIF.16.2., IIIG.16.2., IIIH.16.2., III I.16.2., IIIJ.16.2., IIIL.16.2., IIIM.16.2., IIIN.16.2., IIIO.16.2., IIIP.16.2., IIIR.16.2. (Investor Parasol SFIO).

5. Aktualizacji podstawowych danych finansowych subfunduszy na 31.12.2016 r. (wartość aktywów netto, średnia stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, średnia stopa zwrotu z benchmarku), Rozdziały: IIIA.17., IIIB.17., IIIC.17., IIID.17., IIIE.17.,  IIIF.17., IIIG.17., IIIH.17. (Investor Parasol FIO) oraz Rozdziały: IIIA.17., IIIB.17., IIID.17., IIIE.17.,  IIIF.17., IIIG.17., IIIH.17., III I.17., IIIJ.17, IIIL.17., IIIM.17., IIIN.17., IIIO.17, IIIP.17., IIIR.17.  (Investor Parasol SFIO).

6. Aktualizacji Rozdziału V.2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl