Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia 2007 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

Na prokurentów Towarzystwa powołano Panią Joannę Sworowską i Pana Tomasza Sokołowskiego

Zmieniono adres siedziby Open Finance S.A.

Dodano informację dotyczącą sprzedaży jednostek uczestnictwa na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz sprzedaży jednostek uczestnictwa Obywatelom Amerykańskim