Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 23 marca 2006 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A. Aktualizacja dotyczy:

* zmiany składu Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A.: nowym członkiem Rady został Pan Michael Straka, który zastąpił na stanowisku Pana Holgera Naumanna,
* danych prokurentów Towarzystwa: funkcję prokurenta przestał pełnić Pan Włodzimierz Kucharski, prokurentem DWS Polska TFI S.A. pozostaje Pan Piotr Klinowski,
* informacji o pełnieniu przez Pana Tomasza Bartmińskiego funkcji Dyrektora Departamentu Inwestycji,
* informacji o nowym Dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy DWS Polska: Elite Finance & Consulting Sp. z o.o.

Dodatkowo w Prospekcie Informacyjnym oraz w Skrócie Prospektu Informacyjnego DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego została dodana informacja o nowych Dystrybutorach jednostek uczestnictwa Funduszu (w chwili obecnej fundusz dostępny jest u 16 Dystrybutorów).