Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 8 stycznia 2007 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja dotyczy następujących zmian:

Pani Monika Kalwasińska została zarządzającą funduszami: DWS Polska SFIO Euroobligacji oraz Ultimo FIZ Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym

BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. zmienił nazwę na ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.