Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 grudnia 2006 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych wszystkich funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja dotyczy:

* zmiany nazwy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na Komisja Nadzoru Finansowego
* dodania Ultimo FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny do listy funduszy w rozdziale II.14 prospektów funduszy
* dodania Ultimo FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny do listy funduszy zarządzanych przez Tomasza Bartmińskiego (rozdział II.12.1 prospektów funduszy)
* usunięcia przypisów informujących o poprzednio obowiązujących stawkach Wynagrodzenia Towarzystwa w Prospektach Informacyjnych i Skrótach Prospektów Informacyjnych DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Akcji Plus, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Top 50 Europa, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska FIO Zrównoważony.
* zmiany adresu siedziby dystrybutora: Expander Sp. z o.o.