Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 8 marca 2007 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Aktualizacja dotyczy:

w Prospektach Informacyjnych

Zmiany zarządzającego: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek i DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus; na stanowisko zarządzającego został powołany Jarosław Niedzielewski

Zmiany zarządzającego DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu; na stanowisko zarządzającego został powołany Zbigniew Wójtowicz

Przejęcia obowiązków Fortis Private Investments Polska S.A. jako dystrybutora funduszy DWS przez Fortis Bank Polska S.A.

Zmiany nazwy dystrybutora funduszy DWS Internetowego Domu Maklerskiego S.A. na Dom Maklerski IDM S.A.

Dodania IFM Wealth Management Sp. z o.o. jako nowego dystrybutora funduszy DWS (wszystkie Prospekty)

Dodania DZ Bank Polska S.A. i Fortis Bank Polska S.A. jako nowych dystrybutorów DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego w Prospekcie tego funduszu

Dodania 27 nowych dystrybutorów, oferujących DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus w Prospekcie tego funduszu

w Skrótach Prospektów Informacyjnych

Przejęcia obowiązków Fortis Private Investments Polska S.A. jako dystrybutora funduszy DWS przez Fortis Bank Polska S.A.

Zmiany nazwy dystrybutora funduszy DWS Internetowego Domu Maklerskiego S.A. na Dom Maklerski IDM S.A.

Dodania IFM Wealth Management Sp. z o.o. jako nowego dystrybutora funduszy DWS (wszystkie Skróty Prospektów)

Dodania DZ Bank Polska S.A. i Fortis Bank Polska S.A. jako nowych dystrybutorów DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego w Skrócie Prospektu tego funduszu

Dodania 27 nowych dystrybutorów, oferujących DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus w Skrócie Prospektu tego funduszu