Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 22 maja 2017 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy wejścia w życie zmian Statutu Investor Parasol SFIO, ogłoszonych w dniu 20 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO z dnia 20.02.2017 r. (wejście w życie 20.05.2017 r.) 

Zmiany w Prospekcie dotyczą aktualizacji rozdziału VII.2. "Statut Funduszu". 

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol SFIO został opublikowany na stronie investors.pl