Aktualizacja Statutów, Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 9 maja 2006 r. została dokonana aktualizacja Statutów, Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.