Decyzja o likwidacji Investor Rosja

2 maja 2022 r. Investors TFI S.A., działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Funduszu w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) („Ustawa”), podjęło decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja, subfunduszu Investor Parasol SFIO. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.