Informacja o zmianach w Regulaminie IKE oraz ISO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października 2016 roku nastąpiły zmiany w Regulaminie prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. oraz w Regulaminie Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z Funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji listy funduszy. Ogólne zasady przystąpienia oraz uczestnictwa w IKE oraz ISO nie ulegają zmianie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 10 października 2016 roku.

Aktualny Regulaminy znajdą Państwo na stronie investors.pl