Informacja o zmianach w Regulaminie Investor Online dla PPK

Na podstawie pkt 7.1.3 Regulaminu Investor Online dla PPK, w związku z wystąpieniem konieczności dostosowania Regulaminu Investor Online dla PPK do przepisów prawa, Towarzystwo informuje o dokonaniu zmiany postanowień Regulaminu Investor Online dla PPK.

Zmiany Regulaminu Investor Online dla PPK, zgodnie z pkt 7.3. wchodzą w życie z dniem 12 października 2020 roku, tj. nie wcześniej niż po upływie (14) czternastu dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej Investors TFI S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Investor Online dla PPK stanowi załącznik do niniejszej informacji.