Informacja o zmianach w Regulaminie PPK

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2020 r. nastąpiły zmiany w Regulaminie PPK

  • W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie przed 1 grudnia 2020 roku  prezentowane poniżej zmiany Regulaminu PPK wchodzą w życie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia, tj 1 stycznia 2021 r.
  • W stosunku do podmiotów zatrudniających, które zawrą umowy o zarządzanie PPK począwszy od dnia 1 grudnia 2020 roku, moc obowiązującą ma Regulamin PPK  z dniem ogłoszenia, tj. 1 grudnia 2020 r.