Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2013

W czwartym kwartale 2013 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 1,8%, co oznacza wzrost o 20,9% od początku działalności Funduszu, tj. od maja 2012. W roku kalendarzowym 2013 Fundusz zyskał 7,0%. Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 12,1% przy zmienności na poziomie 5,9%.

W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:


Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Wrz

Paź

Lis

Gru

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

W 2013 roku największy pozytywny wpływ na wyniki Funduszu miały inwestycje w amerykańskie firmy produkujące urządzenia wykorzystujące technologię druku przestrzennego (3D printing) oraz w firmy sektora budowlanego w Polsce. Technologia druku trójwymiarowego jest znana od lat 80-tych XX wieku, ale dopiero w ostatnim czasie stała się dostępna komercyjnie. Liczba zastosowań druku przestrzennego dynamicznie rośnie – korzystają z niej m.in. firmy przemysłowe (produkcja prototypów części mechanicznych), czy też sektor usług medycznych (tworzenie ściśle dopasowanych protez). Przychody największych firm w tym sektorze rosną w tempie 40% rocznie, a analitycy oczekują, że w latach 2012 – 2016 wartość całego rynku potroi się. Z kolei do inwestycji w polskie spółki budowlane zachęciła nas ich niska wycena będąca efektem negatywnego nastawienia inwestorów instytucjonalnych do tej branży. Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Fundusz na akcjach obniżone zostały przez koszt zabezpieczenia przed spadkami na wybranych akcjach oraz indeksach. Szczególnie negatywny wpływ na stopę zwrotu miały krótkie pozycje na indeksach akcji rynków rozwiniętych. Indeksy te w zeszłym roku mocno zyskały na wartości, jednak, szczególnie w przypadku amerykańskiego rynku, dynamika zeszłorocznego wzrostu nie była spowodowana rosnącymi zyskami spółek, tylko poprawiającym się sentymentem inwestorów. Obecna wycena spółek amerykańskich jest znacząco wyższa od długoterminowej średniej. Z tego powodu również w tym roku zamierzamy zabezpieczać portfel przed ewentualnymi spadkami na rynku akcji.

Jedne z ciekawszych dla nas tematów makro z 2013 roku, czyli przyspieszenie gospodarki Wietnamu, potencjalne zaburzenia podaży na rynku platyny i eskalacja napięć społecznych w RPA, stają się jeszcze bardziej atrakcyjne w roku bieżącym. Wzrost gospodarczy Wietnamu przyspieszył w czwartym kwartale 2013 roku do 6% w ujęciu rocznym, przy stabilnej inflacji na poziomie ok 6%. Co ważniejsze, wzrost jest napędzany inwestycjami takich globalnych firm jak Samsung i Nokia (Samsung buduje fabrykę za 2 miliardy USD, która będzie produkować 120 milionów smartfonów rocznie), które wybierają Wietnam z uwagi na znacząco niższe koszty pracy niż w Chinach. Inwestycje pomagają zwiększyć eksport Wietnamu, który w 2013 roku wzrósł o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowym czynnikiem mogącym pozytywnie wpłynąć na wzrost lokalnego indeksu akcji będzie zwiększenie przez inwestorów zagranicznych limitu inwestycji w akcje wietnamskich spółek.

Podtrzymujemy także nasze pozytywne nastawienie do platyny, która powinna korzystać z powolnego ożywienia w Europie. Spodziewamy się jednak, że głównym czynnikiem wpływającym na cenę tego metalu będą dalsze protesty pracowników firm wydobywających platynę. Związki zawodowe żądają obecnie dwukrotnego podniesienia pensji, na co nie mogą sobie pozwolić kopalnie, dla których produkcja staje się coraz mniej opłacalna z uwagi na szybko rosnące ceny energii elektrycznej. RPA dostarcza 75% światowej podaży platyny, dlatego zsynchronizowane wstrzymanie produkcji w tym kraju miałoby bezpośrednie przełożenie na światowe ceny metalu. Dodatkowym powodem do nasilenia niepokojów społecznych są  zbliżające się wybory prezydenckie oraz skandal korupcyjny, w który zamieszany jest ubiegający się o reelekcję prezydent.

Część aktywów Funduszu zaangażowana jest w strategie arbitrażowe, które przyniosły jedynie nieznaczny zysk w ubiegłym roku, ale mają szansę mieć większy wpływ na wynik w roku bieżącym. Arbitraż najczęściej polega na jednoczesnym zajmowaniu długich i krótkich pozycji na instrumentach, które są w stosunku do siebie niewłaściwie wycenione przez rynek. Ogromną zaletą tego typu strategii jest to, że mają bardzo niską korelację z szerokim rynkiem akcji, dzięki czemu pozwalają obniżyć zmienność portfela. Obecnie widzimy okazję do arbitrażu na akcjach rosyjskich spółek notowanych w Moskwie oraz pomiędzy kontraktami terminowymi na złoto, a tzw. bulionem, czyli fizycznymi sztabami złota.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszami