Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2017

W czwartym kwartale 2017 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 0,48% i na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 12 678.75 PLN. W całym 2017 roku wycena certyfikatu fundusz Investor Absolut Return FIZ zwiększyła się o 6,07%.

Ostatnie trzy miesiące 2017 roku przyniosły kontynuację trendu wzrostowego na rynkach akcji. Szczególnie widoczne było to na Wall Street, gdzie główne indeksy przyniosły inwestorom od 3% do 7% zysku. Poza wsparciem ze strony coraz silniejszej gospodarki oraz dobrych wyników amerykańskich spółek, ważnym czynnikiem rozbudzającym nadzieje i oczekiwania inwestorów było uchwalenie w USA reformy podatkowej sprowadzającej się w gruncie rzeczy do istotnej obniżki danin na rzecz państwa. Podwyżka stóp procentowych przez FED nie była w stanie popsuć dobrych nastrojów, a amerykański dolar kontynuował powolne osłabianie się względem większości walut. Dzięki temu rynki wschodzące mogły utrzymać pozycję lidera globalnej hossy rosnąc o ponad 35% w całym 2017 roku, z czego 5% w jego ostatnim kwartale.

Niestety na Starym Kontynencie umacniające się euro, problemy ze sformowaniem nowej koalicji rządowej w Niemczech oraz tlący się wciąż konflikt w Katalonii nie pozwoliły rynkom akcji na podążanie drogą wyznaczoną przez Wall Street. Choć indeks DAX zanotował w trzech ostatnich miesiącach 2017 r. wzrost o 0,7%, to już na większości pozostałych europejskich parkietów inwestorzy musieli pogodzić się z niewielkimi stratami. Także w naszym kraju indeks WIG nie poszedł śladem rynków wschodzących kończąc kwartał prawie 1-proc. spadkiem. Głównym hamulcem na GPW wciąż były małe spółki (sWIG80 stracił prawie 4%), choć w ostatnich miesiącach roku dołączyły do nich również średnie firmy, których indeks spadł o 2,8%. Niestety krajowe blue chips nie zdołały zniwelować słabości pozostałych segmentów rynku – ich indeks wzrósł w czwartym kwartale jedynie o 0,35%. Warto jednak zauważyć, że w całym roku WIG20 zyskał ponad 26%, co po przeliczeniu na dolary (52%) pozwoliło mu znaleźć się wśród najlepszych ubiegłorocznych indeksów na świecie.

Dane gospodarcze napływające praktycznie z całego świata wciąż wspierają trend wzrostowy na rynkach akcji. Co prawda inwestorzy są coraz bardziej optymistyczni co do perspektyw kontynuowania hossy czy to na Wall Street, czy na rynkach wschodzących, co może wzbudzać pewien niepokój. Póki co jednak optymizm ten nie przełożył się na wyraźny wzrost napływu środków do funduszy akcyjnych, charakterystyczny dla ostatniej fali zwyżek. Wszystko wskazuje też na to, że w 2018 roku spółki, od USA przez Europę po rynki wschodzące, będą w stanie uzyskać przyrost zysków porównywalny lub nawet lepszy niż w roku ubiegłym. Powinno to przełożyć się na dalsze wzrosty indeksów akcji, nawet przy braku wzrostu mnożników wycen, które już obecnie są bardzo wysokie.

W czwartym kwartale 2017 roku portfel Funduszu składał się z kilku części. Udział transakcji typu long/short zawieranych na spółkach z WIG20 nie przekraczał 10% aktywów. Większą część portfela stanowiły długie pozycje zajmowane na kilkunastu wybranych akcjach polskich dużych i średnich spółek oraz kilku spółkach notowanych na zagranicznych giełdach (w Niemczech i USA). Okresowo na zagranicznych indeksach giełdowych zawierane były transakcje typu market neutral, które miały na celu wykorzystywanie trendów w sile relatywnej między różnymi sektorami tego samego rynku lub między różnymi rynkami akcji. Poza tym w skład portfela wchodziły ETF-y oraz kontrakty terminowe na zagraniczne oraz polskie indeksy akcji, obligacje i waluty, kupowane w ramach innych strategii dopuszczających niezabezpieczone pozycji długie i krótkie. Fundusz angażował się również na rynku surowców (szczególnie na złota, miedzi i ropy) oraz instrumentów dłużnych (zarówno korporacyjnych, jak i skarbowych).

Na wynik czwartego kwartału 2017 roku pozytywny wpływ wywarły długie pozycje utrzymywane w amerykańskich spółkach i indeksach oraz niektórych dużych polskich spółkach. Zaangażowanie w kilku polskich spółkach o średniej kapitalizacji oraz na rynkach zachodniej Europy nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Jako formę pewnego zabezpieczenia długich pozycji fundusz wykorzystywał instrumenty bazujące na cenie złota oraz kontrakty i ETF związane ze zmiennością rynku na amerykańskiej giełdzie. Strategie typu long/short miały neutralny wpływ na wynik funduszu.