Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

W trzecim kwartale 2017 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 2,01% i na dzień 30 września 2017 roku wyniosła 12 618,31 PLN.

Choć w ciągu ostatnich trzech miesięcy większość indeksów akcji na świecie odnotowała solidne wzrosty, to były to zwyżki okupione sporą dawką nerwów. Większość problemów skoncentrowała się w sierpniu. Głównym powodem wzrostu ryzyka były kwestie polityczne związane z prezydenturą Donalda Trumpa oraz geopolityczny konflikt między Koreą Północną a USA. Dodatkowo inwestorów niepokoiły potencjale decyzje EBC i Fed, dotyczące przede wszystkim procesu odwracania programów luzowania ilościowego. Inwestorzy musieli się też zmierzyć ze skutkami kilku huraganów dewastujących południowe stany Ameryki. Natomiast wrześniowe wybory w Niemczech zakończyły tegoroczny cykl zmian politycznych, które były w ostatnim roku głównym tematem troski giełdowych graczy na Starym Kontynencie.

Charakterystyczną cechą trzeciego kwartału na rynkach było zróżnicowane zachowanie rożnych rynków w poszczególnych miesiącach, czyli dość niska korelacja między nimi. W Europie giełdy spadały przez dwa wakacyjne miesiące i dopiero we wrześniu odnotowały solidne odbicie. W rezultacie zarówno indeks DAX, jak i CAC40 zakończyły kwartał 4-proc. wzrostem. Z kolei w przypadku amerykańskich indeksów, poza sierpniowym przystankiem, zarówno lipiec, jak i wrzesień okazały się pomyślne dla inwestorów (w całym kwartale indeksy w USA urosły od 4% do 6%). Natomiast rynki wschodzące rosły bez większych przeszkód przez cały kwartał, zatrzymując się dopiero w drugiej połowie września. Ich dolarowy indeks wzrósł w tym czasie o 6%. W naszym kraju główne indeksy czyli WIG i WIG20 odnotowały podobną skalę zmian, odpowiednio 5,3% oraz 6,6%, jednak znacznie gorzej radziły sobie mniejsze i średnie spółki. Indeks mWIG40 wzrósł co prawda o 1,6%, ale już indeks małych spółek sWIG80 odnotował, aż 5,8-proc. stratę.

Większość danych ekonomicznych napływających ze świata wciąż wspiera trend wzrostowy na rynkach akcji. Poprawę widać szczególnie w Europie, gdzie wskaźniki PMI dla przemysłu są na najwyższe od lat i to praktycznie w całej strefie euro. Niestety europejskie giełdy nie w pełni odzwierciedliły jeszcze siłę gospodarek, przede wszystkim w wyniku umacniania się euro w relacji do większości walut. Ta tendencja zaczęła się zmieniać w drugiej połowie września, gdy na wartości zaczął zyskiwać dolar, a rentowność obligacji w USA wyraźnie wzrosła. Kontynuacja tych trendów powinna wspierać niedocenione akcje w Europie, a stanowić przeszkodę dla nieco zbyt optymistycznie nastawionych rynków wschodzących.

W trzecim kwartale 2017 roku, portfel Funduszu składał się z kilku części. Udział transakcji typu long/short zawieranych na spółkach z WIG20, nie przekraczał 10% aktywów. Większą część portfela stanowiły długie pozycje zajmowane w kilkunastu wybranych akcjach polskich dużych i średnich spółek oraz w kilku spółkach, notowanych na zagranicznych giełdach (w Niemczech i USA). Okresowo zawierane były transakcje typu market neutral na zagranicznych indeksach giełdowych, które miały na celu wykorzystywanie trendów w sile relatywnej między różnymi sektorami tego samego rynku lub między różnymi rynkami akcji (np. we wrześniu przez pewien czas utrzymywano pozycję krótką na rynkach wschodzących i długą na indeksie S&P500). Poza tym w skład portfela wchodziły fundusze ETF oraz kontrakty terminowe na zagraniczne oraz polskie indeksy akcji, obligacje i waluty, nabywane w ramach innych strategii dopuszczających niezabezpieczone pozycji długie i krótkie. Fundusz angażował się również na rynku surowców, szczególnie na rynku złota i miedzi, jak również inwestował w instrumenty dłużne (zarówno korporacyjne, jak i skarbowe).

Na wynik trzeciego kwartału 2017 roku największy, pozytywny wpływ wywarły długie pozycje utrzymywane w polskich spółkach (zarówno większych, jak i średnich) oraz fundusze ETF i kontrakty terminowe bazujące na indeksach zagranicznych. Jako formę pewnego zabezpieczenia długich pozycji fundusz wykorzystywał instrumenty bazujące na złocie oraz kontraktach ETF związanych ze zmiennością amerykańskiej giełdy. Strategie typu long/short miały pozytywny wpływ na wynik funduszu.