Investor Absolute Return FIZ - Komentarz II kwartał 2014

W drugim kwartale 2014 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 1,8%, co oznacza wzrost o 26,6% od początku działalności Funduszu. Od początku bieżącego roku Fundusz zarobił 4,8%. Są to wyniki netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów.

Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 11,5% przy zmienności na poziomie 5,6%. Wskaźnik Sharpe, opisujący stosunek zysku do ryzyka, utrzymuje się na poziomie 1,5. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:


  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 - - - - 0,00% 0,60% 2,10% 3,00% 1,60% 3,50% 2,20% -0,70%
2013 2,10% -1,40% -2,50% 1,00% 3,40% 0,60% -0,60% 2,80% -0,20% 2,30% -0,70% 0,20%
2014 0,90% 1,80% 0,20% 0,00% -1,10% 2,90% - - - - - -

Przez ostatnie 3 miesiące największy wpływ na wycenę Funduszu miało zachowanie cen metali szlachetnych. W kwietniu oraz w maju spadki na złocie, srebrze i spółkach wydobywczych obniżyły wynik portfela, ale czerwcowe wzrosty z nawiązką pokryły te straty. Choć po silnych wzrostach możliwa jest krótka korekta lub trend boczny, to w perspektywie najbliższych miesięcy jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, które powinny zyskiwać, gdy zaczną rosnąć oczekiwania inflacyjne.

 Uważamy, że 6 lat drukowania pieniędzy przez amerykański bank centralny przełoży się nie tylko na hossę na rynkach finansowych, ale w pewnym momencie przyczyni się także do wzrostu cen w gospodarce. Majowa inflacja w USA wyniosła 2,1% rok do roku, co jest najwyższym odczytem od 15 miesięcy. Szefowa FED sygnalizuje utrzymanie rekordowo niskich stóp procentowych przez dłuższy czas, a prezes Europejskiego Banku Centralnego zapowiada dalsze luzowanie polityki monetarnej. Realne stopy procentowe, które są negatywnie skorelowane z cenami złota, pozostają ujemne, a swapy na inflację wskazują, że zaczynają rosnąć oczekiwania rynku odnośnie przyszłej inflacji. Impuls do wzrostu cen może również przyjść z rynku pracy, ponieważ stopa bezrobocia spada, a prezydent Obama nawołuje do podniesienia płacy minimalnej. W takim środowisku warto utrzymywać ekspozycję na metale szlachetne.

Drugą największą kontrybucję do wyniku w ubiegłym kwartale tego roku miały długie i krótkie pozycje na wybranych spółkach w USA i w Europie. W szczególności dały zarobić akcje kanadyjskiej firmy technologicznej, drugiego co do wielkości gruzińskiego banku oraz krótka pozycja na europejskim producencie turbin do elektrowni wiatrowych. Naszym zdaniem w obecnej fazie rynek akcji daje więcej okazji dla inwestorów wyszukujących konkretne spółki niż obstawiających kierunek ruchu indeksów giełdowych. Po bardzo rozczarowującym spadku amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale 2014 r. w czerwcu FED obniżył prognozy dla amerykańskiej gospodarki. Tegoroczny wzrost PKB ma wynieść 2,1-2,3 proc. wobec wcześniejszej prognozy w granicach 2,8-3,0 proc. Choć prezes FED oraz większość ekonomistów zapowiada systematyczną poprawę amerykańskiej gospodarki, to uważamy, że wysokie wyceny akcji w znacznym stopniu dyskontują już tę poprawę. Biorąc pod uwagę nasze nastawienie to giełd w USA (wysokie wyceny) cały czas utrzymujemy krótkie pozycje w celu zabezpieczenia portfela.

Jesteśmy w dalszym ciągu pozytywnie nastawieni do platyny, której cena osiągnęła najwyższy poziom od września ubiegłego roku mimo, że związki zawodowe oraz firmy wydobywcze osiągnęły porozumienie co do wzrostu płac i tym samym skończył się wielomiesięczny strajk, który wstrzymywał wydobycie platyny. Inwestorzy przestali zajmować się kwestiami związanymi ze strajkiem i zaczęli skupiać uwagę na rosnących kosztach wydobycia i fakcie, że jego wielkość jest niewystarczająca by zaspokoić popyt na ten metal. Co ciekawe, związki zawodowe zgodziły się na podwyżkę płac w stopniu zbliżonym do oryginalnej propozycji zarządów firm wydobywczych, co oznacza, ze pracownicy będą przez ponad 20 lat odzyskiwać w wyższej pensji wynagrodzenie, które utracili nie pracując przez ostanie 6 miesięcy. W którymś momencie może to spowodować kolejną falę niezadowolenia górników i nowe protesty. Taka sytuacja oczywiście będzie sprzyjać cenom platyny.

Konstrukcja portfela Funduszu zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji w celu osiągania powtarzalnych, dodatnich stóp zwrotu. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszami