Investor Absolute Return FIZ - Komentarz III kwartał 2014

W trzecim kwartale 2014 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ spadła o 0,9%. Od początku bieżącego roku Fundusz zarobił 3,8%, a stopa zwrotu liczona od początku działalności sięga 25,5%. Są to wyniki netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów.

 Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 9,9% przy zmienności na poziomie 5,5%. Wskaźnik Sharpe, opisujący stosunek zysku do ryzyka, utrzymuje się na poziomie 1,2. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

-

-

-

 

W ostatnich miesiącach można było zaobserwować spowolnienie dynamiki światowej produkcji. Wskaźniki koniunktury gospodarki od dłuższego czasu słabną w Europie oraz w Chinach, a w zeszłym miesiącu gorsze dane opublikowane zostały także w USA. W reakcji na spowolnienie zarówno w USA, jak i w Europie mocno spadły oczekiwania inflacyjne. Z powodu słabnącej gospodarki światowej zmniejszył się również popyt na ropę naftową, co w połączeniu z rosnącym wydobyciem w takich krajach jak USA i Rosja, przyczyniło się do silnego spadku ceny tego surowca.

 W takim otoczeniu ma miejsce zwrot w polityce monetarnej w USA. Przez ostatnie 6 lat Fed utrzymywał stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie i stymulował gospodarkę skupując obligacje w sumie za 3,6 biliona dolarów (Quantitative Easing). W tym okresie indeks akcji amerykańskich wzrósł ponad 3-krotnie, a rentowności obligacji rządowych oraz korporacyjnych spadły do rekordowo niskich poziomów. W październiku tego roku amerykański bank centralny ma oficjalnie zakończyć skup obligacji, a wielu inwestorów spodziewa się, że przyszłym roku wzrosną stopy procentowe w USA.

 Zaostrzanie polityki monetarnej w USA oraz pogłębianie stagnacji w gospodarkach europejskich spowodowało znaczące umocnienie dolara amerykańskiego względem euro. W ślad za tym mocno spadły ceny większości surowców, w tym także złota i srebra. To właśnie przecena metali szlachetnych zadecydowała o stracie Funduszu w ubiegłym kwartale. W otoczeniu spadających oczekiwań inflacyjnych oraz zaostrzania polityki monetarnej metale szlachetne nie są aż tak atrakcyjną klasą aktywów. Natomiast w przypadku spowolnienia amerykańskiej gospodarki i idącej za tym zmiany jastrzębiej retoryki Fed złoto ponownie może stać się atrakcyjną inwestycją.  

Część akcyjna portfela była w zeszłym kwartale przez cały czas zabezpieczona przed ryzykiem rynkowym i pozytywnie wpłynęła na wynik Funduszu. Najlepsze wyniki przyniosły długie i krótkie pozycje na wybranych akcjach spółek notowanych w Wielkiej Brytanii (banki), Portugalii (sieć kablowa) i Danii (producent turbin  wiatrowych) oraz ekspozycja na rynek akcji w Chinach i Wietnamie. W dalszym ciągu uważamy, że rynek akcji amerykańskich jest już wysoko wyceniany i istnieje ryzyko głębszej korekty, szczególnie, że w ciągu ostatnich 6 lat każda próba ograniczania programu luzowania ilościowego przez Fed kończyła się spadkami.

W najbliższych miesiącach wiele okazji inwestycyjnych może stworzyć początek programu łączącego giełdy w Szanghaju i Hong Kongu. Do tej pory globalni inwestorzy chcący inwestować w akcje chińskich firm musieli wybierać spośród spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Teraz będą mieli dostęp do tzw. akcji A, czyli chińskich spółek notowanych na giełdach w Szanghaju oraz Shenzhen, którymi dotychczas mogli handlować jedynie inwestorzy lokalni oraz w ograniczonym stopniu duże międzynarodowe instytucje finansowe  posiadające odpowiednią licencję. Otwarcie rynku akcji A stworzy drugą największą na świecie giełdę papierów wartościowych (po New York Stock Exchange) i powinno przyciągnąć globalne fundusze inwestycyjne z uwagi na niższe wyceny chińskich akcji niż na giełdzie w Hong Kongu oraz z powodu prawdopodobnego włączenia lokalnego rynku do międzynarodowych benchmarków rynków wschodzących.

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszami