Investor Absolute Return FIZ - Komentarz III kwartał 2015

W trzecim kwartale 2015 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ spadła o 3,1%. Stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 23,7%. W tym samym okresie indeks akcji rynków rozwiniętych MSCI World wzrósł o 22%, a indeks akcji rynków wschodzących MSCI EM spadł o 23%.

Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 6,4% przy zmienności na poziomie 5,5%. Wskaźnik Sharpe, opisujący stosunek zysku do ryzyka, wynosi 0,7. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,7%

-2,1%

0,0%

-2,6%

-0,5%

 

 

 

 

W trzecim kwartale 2015 roku przez światowe rynki finansowe przetoczyła się największa fala wyprzedaży od 2011 roku. Amerykańskie indeksy spadły o ponad 7%, a niemiecki DAX zanotował stratę 12% i tym samym oddał całość zysków od początku roku. Indeks rynków wschodzących spadł o ponad 18%, a spadkom przewodziły Chiny (zarówno Szanghaj jak i Hong Kong straciły po ok 28%) oraz Brazylia, której indeks liczony w dolarach zniżkował o ponad 33%.

Głównym powodem globalnej przeceny były obawy o siłę światowej gospodarki. Dane makroekonomiczne, spadające przychody i zyski spółek w USA, a przede wszystkim negatywne informacje płynące z Chin wskazują na możliwe znaczne spowolnienie tempa wzrostu na świecie. Katalizatorem spadków była dewaluacja chińskiej waluty. Operacja ta została odebrana przez rynek, jako potwierdzenie, że gospodarka chińska jest znacznie słabsza niż wynika to z oficjalnych danych. Ponadto inwestorzy obawiali się, że jest to początek głębszej przeceny chińskiego juana, co by mogło zdestabilizować gospodarki innych państw i nadać tempa globalnej wojnie walutowej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmianę wycen większości aktywów finansowych jest zmiana cyklu polityki monetarnej w USA. Inwestorzy spodziewali się pierwszej podwyżki stóp procentowych we wrześniu tego roku. To spowodowało umocnienie dolara amerykańskiego, odpływ kapitału z rynków wschodzących oraz przecenę obligacji i złota.

Praktycznie cała kwartalna strata Funduszu zrealizowała się w sierpniu, kiedy Fundusz stracił 2,57%. Największy negatywny wpływ na wynik Funduszu miały długie pozycje na akcjach i indeksach europejskich. Do straty przyczyniła się także ekspozycja na akcje w Wietnamie. Niewystarczająco pomogła długa pozycja na złocie, które wzrosło 3,5% w sierpniu, ani krótka pozycja na indeksie spółek amerykańskich, który stracił na wartości mniej niż indeksy europejskie. Był to najgorszy miesiąc dla rynków akcji od 2011 roku, w którym niemiecki indeks akcji tracił w pewnym momencie 20%. Takie ruchy rynków uruchomiły także mechanizm „stop loss” w Funduszu, który ograniczając ryzyko zapobiega dalszym spadkom wartości certyfikatu, jednocześnie jednak ograniczając możliwość znaczącego odrobienia straty w danym miesiącu. Mimo relatywnie pozytywnego nastawienia do akcji europejskich, Fundusz zamknął w sierpniu ekspozycję na szerokie rynki akcji zostawiając w portfelu koszyk długich i krótkich pozycji na wybranych spółkach. Zwiększenie ryzyka w portfelu będzie zależało od rozwoju sytuacji na rynkach.

W ostatnim okresie, w związku z obawami o podwyżki stóp procentowych w USA, nawet tradycyjnie nieskorelowane aktywa zachowywały się podobnie jak rynki akcji, np. złoto zanotowało piąty spadkowy kwartał z rzędu. Z kolei amerykańskie obligacje skarbowe urosły znacznie mniej niż miało to miejsce historycznie przy tak gwałtownych przecenach na rynku akcji. Taki wzrost korelacji rożnych klas aktywów przyczynił się także do krótkofalowego wzrostu korelacji wyników Funduszu z rynkiem akcji, która historycznie utrzymuje się na niskim poziomie 12%.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni była niespodzianka ze strony amerykańskiego banku centralnego, który nie zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych mimo wcześniejszych zapowiedzi. Gorszy od oczekiwań raport z amerykańskiego rynku pracy dodatkowo nasilił spekulacje, że FED nie podniesie stóp procentowych w tym roku. Prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu 2015 wycenione w kontraktach terminowych spadło do 33%. Jeśli spekulacje okażą się trafne, to rezultatem może być w najbliższym czasie osłabienia dolara, mocniejsze obligacje skarbowe USA oraz rynków wschodzących, a także odbicie na rynkach akcji i surowców.

W długim terminie dobrą inwestycją mogą się okazać rynki wschodzące, które w przeciwieństwie do akcji amerykańskich, zostały mocno przecenione (Brazylia, licząc w dolarze, spadła o ponad 70% od szczytów z 2011 roku) co spowodowało, że wyceny na wielu z nich są bardzo niskie. Dodatkowym wsparciem i jednocześnie katalizatorem mogą być najnowszy program stymulacji fiskalnej w Chinach oraz nadchodzące zmiany polityczne w takich krajach jak Brazylia i Argentyna. Długoterminowo atrakcyjna wydaje się także Europa oraz sektory, które będą korzystać z niskich cen ropy naftowej. W krótszym terminie najprawdopodobniej należy się jeszcze spodziewać wzmożonej zmienności rynków.

 

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszem