Investor Absolute Return FIZ - Komentarz IV kwartał 2014

W czwartym kwartale 2014 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 1,4%. W całym 2014 roku Fundusz zarobił 5,3%, a stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 27,3%. Są to wyniki netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów.

 Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu to 9,5% przy zmienności na poziomie 5,3%. Wskaźnik Sharpe, opisujący stosunek zysku do ryzyka, utrzymuje się na poziomie 1,2. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 - - - - 0,00% 0,60% 2,10% 3,00% 1,60% 3,50% 2,20% -0,70%
2013 2,10% -1,40% -2,50% 1,00% 3,40% 0,60% -0,60% 2,80% -0,20% 2,30% -0,70% 0,20%
2014 0,90% 1,80% 0,20% 0,00% -1,10% 2,90% -0,10% -1,30% 0,50% 1,40% 0,60% -0,50%

W ciągu ostatnich 3 miesięcy Fundusz najwięcej zarobił na inwestycjach w europejskie linie lotnicze. Akcje przewoźników taniały wraz z pogarszającym się sentymentem inwestorów do sektora oraz z powodu informacji o nasilających się strajkach we Francji oraz Niemczech. Jednak w naszej opinii wyceny nie odzwierciedlały pozytywnego czynnika, jakim był spadek ceny ropy naftowej. Koszt paliwa lotniczego ma decydujący wpływ na zyskowność całej branży, dlatego uznaliśmy, że akcje linii lotniczych były za tanie i zainwestowaliśmy w kilku głównych przewoźników w Europie. Taniejąca ropa była też powodem zaangażowania Funduszu w spółki zajmujące się wydobyciem metali szlachetnych. Również ta pozycja w ostatnim kwartale 2014 r. przyniosła zysk. Uważamy, że kopalnie złota są obecnie atrakcyjniejszą inwestycją niż sam kruszec z uwagi na istotny spadek kosztów wydobycia spowodowany właśnie znaczącą przeceną ropy.

Pozytywnie na wynik Funduszu wpłynęła też długa pozycja zajęta na chińskich akcjach serii A, czyli notowanych w Szanghaju i Shenzhen. Spekulacje dotyczące pomocy rządowej dla przeżywającej trudności branży finansowej oraz dyskonto w wycenie akcji A w stosunku do akcji H (notowanych w Hong Kongu) uaktywniły lokalnych chińskich inwestorów, którzy zaczęli agresywnie kupować akcje windując indeks o ponad 30% w niespełna 2 miesiące. Tak silna zwyżka w tak krótkim czasie spowodowała, że zniknęło dotychczasowe dyskonto w wycenie akcji w stosunku do Hong Kongu i obecnie akcje w Szanghaju/Shenzhen są notowane z premią. W krótkim terminie stosunek zysku do ryzyka dla inwestycji w chińskie akcje A pogorszył się. Relatywnie atrakcyjniej wyglądają teraz akcje notowane w Hong Kongu. W długim terminie jesteśmy pozytywnie nastawieni do chińskich akcji, szczególnie spółek działających w sektorach korzystających z rosnącej siły nabywczej konsumentów.

Fundusz stracił w czwartym kwartale 2014 roku na kilku pozycjach na rynkach wschodzących, w tym z powodu korekty na akcjach wietnamskich, które po wielu kwartałach wzrostów spadły wraz z większością indeksów krajów rozwijających się i umacniającym się dolarem. Sytuacja makroekonomiczna Wietnamu stale się polepsza dzięki rosnącemu eksportowi oraz inwestycjom bezpośrednim, dlatego zamierzamy utrzymywać naszą pozycję na lokalnych akcjach długoterminowo. Wielkość pozycji uzależniamy od bieżącej sytuacji
rynkowej. Straty przyniosły również pozycje zabezpieczające przed spadkami indeksów giełdowych rynków rozwiniętych, które Fundusz konsekwentnie utrzymuje by ograniczyć ryzyko inwestycyjne.

W nadchodzących miesiącach Fundusz będzie przede wszystkim szukał okazji inwestycyjnych, jakie stwarza sytuacja na rynku ropy naftowej. Jej cena wpływa nie tylko na lepszą lub gorszą koniunkturę w poszczególnych branżach (na przykład linie lotnicze vs. firmy wydobywające ropę naftową), ale także na sytuację gospodarczą całych państw (importerzy ropy vs. eksporterzy) oraz ich sytuację fiskalną, szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie dopłaty do cen paliw potrafią stanowić największą pozycję w budżecie państwa. Fundusz będzie się starał wykorzystać jak najwięcej tego typu zachodzących zmian.

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszami