Investor Absolute Return FIZ - Niedojście emisji certyfikatów do skutku

Ogłoszenie 12/2015 z dnia 27/07/2015

Stosownie do postanowień Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego informujemy, że w wyniku niezłożenia w okresie przyjmowania zapisów, tj. w dniach od 7 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r., ważnych zapisów na minimalną liczbę Certyfikatów wymaganą Statutem Investor Absolute Return FIZ emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii T emitowanych przez Investor Absolute Return FIZ nie doszła do skutku.

Jednocześnie informujemy, że zwrot wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami od tych wpłat zostanie dokonany w sposób przewidziany Statutem Investor Absolute Return FIZ oraz Warunkami Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii T Investor Absolute Return FIZ.