Investor Absolute Return FIZ - Raport półroczny za 1 półrocze 2015

Ogłoszenie 14/2015 z dnia 27/08/2015

W dniu 27 sierpnia 2015 r. opublikowany został Raport okresowy Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2015 r. Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Przedmiotowe sprawozdanie znajduje się w załączeniu.