Investor Absolute Return FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Ogłoszenie 13/2014 z dnia 29/08/2014

W dniu 29 sierpnia 2014 r. opublikowany został Raport okresowy Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2014 r. Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Przedmiotowe sprawozdanie znajduje się w załączeniu.