Investor Absolute Return FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Ogłoszenie 11/2017 z dnia 31/08/2017

W załączeniu przekazuje się raport okresowy za pierwsze półrocze 2017 r., zawierający sprawozdanie finansowe Funduszu za okres sprawozdawczy.