Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2016

Ogłoszenie 03/2016 z dnia 01/03/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 29 lutego 2016 roku, wyniosła 11 726,47 zł.