Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 11/2014 z dnia 01/07/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2014 roku, wyniosła 12.658,90 zł.