Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2015

Ogłoszenie 11/2015 z dnia 01/07/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2015 roku, wyniosła 12 758,99 zł.