Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 10/2016 z dnia 01/07/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2016 roku, wyniosła 11 802,71 zł.