Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 09/2017 z dnia 03/07/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2017 roku, wyniosła 12.369,20 zł.