Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2014

Ogłoszenie 9/2014 z dnia 02/05/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2014 roku, wyniosła 12.439,13 zł.