Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2016

Ogłoszenie 06/2016 z dnia 02/05/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2016 roku, wyniosła 11.744,14 zł.