Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2017

Ogłoszenie 06/2017 z dnia 02/05/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2017 roku, wyniosła 12.411,67 zł.