Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2014

Ogłoszenie 15/2014 z dnia 01/10/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2014 roku, wyniosła 12 548,52 zł.