Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2015

Ogłoszenie 16/2015 z dnia 01/10/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2015 roku, wyniosła 12 366,37 zł.