Investor Absolute Return FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2013

Ogłoszenie 1/2014 z dnia 02/01/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2013 roku, wyniosła 12.084,18 zł.